JPAM | <!-- -->TRINITAT VELLA - URBAN PLANNING AMENDMENT

TRINITAT VELLA - URBAN PLANNING AMENDMENT

Location
Barcelona, Spain
Project year
2018
Designers
JPAM CITY MAKERS: Jorge Perea, Samuel Llovet, Diego Cisterna. Collaborators: Ferran Montoya, Amado Martín
Promoter
Institut Municipal d'Urbanisme / Ajuntament de Barcelona
Other Information
Document title: PLA DE MILLORA URBANA per l’ajust de rasants a l’àmbit de la MPPGM als terrenys ocupats pel Centre Penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns

Insertion and context

Insertion and context

Urban planning

Urban planning